Menu

Welke kleur heeft melk in andere Europese landen?

Geschreven op 12 mei 2016.

Om de economische, sociale en ecologische duurzaamheid te verbeteren in de Europese melkveehouderij, die vandaag met bijzonder veel uitdagingen geconfronteerd wordt, werd Eurodairy in het leven geroepen. Dit nieuwe internationale netwerk, dat ondersteunt wordt met middelen uit het Horizon 2020-programma, heeft meerdere doelstellingen. 

Inhoudelijk ligt de focus van het project op de ontwikkeling en uitwisseling van praktijkgerichte innovaties in de melkveehouderij, met aandacht voor duurzaamheidsvraagstukken die voortvloeien uit de afschaffing van de melkquota. Zo komen sociaal-economische weerbaarheid, een efficiënt gebruik van grondstoffen, dierenwelzijn en de integratie van melkproductie met biodiversiteitsdoelstellingen aan bod in Eurodairy.

Het project strekt zich uit over 14 landen, van Ierland tot Polen en van Zweden tot Italië. Op die manier overkoepelt het 40% van de melkveehouders, 45% van alle melkkoeien en 60% van de Europese melkproductie. Het project steunt op een model van Europese Innovatieve Partnerschappen, waarbij melkveehouders een centrale rol spelen bij de praktijkgerichte innovatie, het aanpassen en ontwikkelen van nieuwe en bestaande wetenschappelijke kennis. Op die manier genereren we toepasbare oplossingen, die we verspreiden naar de Vlaamse melkveehouders.

Op nationaal niveau zullen de partners van Eurodairy (Innovatiesteunpunt, Boerenbond en ILVO) de leiding nemen in de ondersteuning van multidisciplinaire groepen die bestaan uit landbouwers, adviseurs, dierenartsen, onderzoekers … Deze groepen zullen samenkomen om specifieke problemen en kansen voor de melkveesector aan te stippen. Het netwerk van Eurodairy legt de link tussen de bestaande en nieuwe groepen over de grenzen heen, om zo innovaties in kaart te brengen en te delen met elkaar. Honderdtwintig Eurodairy pilootbedrijven zorgen voor de praktijkgerichte toets.

Als Belgische partner in het Eurodairyproject neemt het Innovatiesteunpunt de leiding over het duurzaamheidsvraagstuk ‘Sociaal-economische weerbaarheid’. Roel Vaes, adviseur rundveehouderij van onze Studiedienst zegt er het volgende over: “Het project Eurodairy is sterk, omdat het verspreide kennis over de melkveesector in Europa op een unieke manier bundelt en laat terugvloeien naar de sector.”

 

INFORMATIE –

Wil je meer weten over dit project?
Surf dan eens naar de projectwebsite www.eurodairy.eu.

Vragen kan je altijd stellen aan innovatieconsulent Stijn Bossin (stijn.bossin@innovatiesteunpunt.be of 016 28 61 37).

 


Dit artikel werd gepubliceerd in  Boer&Tuinder.  Voor het overnemen van artikelen uit Boer&Tuinder is steeds schriftelijke toestemming van de redactie nodig. Bronvermelding is altijd verplicht