Menu

Welke verspillingen bestaan er zoal?

Geschreven op 28 februari 2018.

Als we over Lean spreken, hebben we het heel vaak over het elimineren van verspillingen.

Verspilling is elke activiteit die beslag legt op hulpbronnen, maar geen enkele waarde toevoegt

 

Maar welke type verspillingen bestaan er nu eigenlijk? Waar moet je voor uitkijken?

Er zijn 8 verschillende types

  • Transport - het overbodig transporteren van materiaal
  • Voorraad - het bijhouden van meer materiaal of informatie dan nodig
  • Beweging - het uitvoeren van overbodige beweging door medewerkers
  • Wachten - het wachten op materiaal, mensen of informatie
  • Overproductie - het te veel, te vroeg of aan te hoge kwaliteiten produceren
  • Overbodige bewerkingen - het behouden van onnuttige processen
  • Defecten - het produceren van producten of diensten die niet voldoen aan de verwachtingen en herwerkt moeten worden
  • Talent - het niet benutten van alle aanwezige kennis en vaardigheden

Welk type verspilling komt op jouw bedrijf het meeste voor? Heb je al zaken ondernomen om dit type verspilling te elimineren?


De Amerikaanse Lean farmer heeft ook over de verschillende type verspillingen een filmpje gemaakt. Namelijk om weer te geven waar verspilling zich voordoet bij het behandelen van hooi.