Menu

Werken aan je krediet, zo moeilijk is dat niet!

Geschreven op 22 oktober 2018.
Met dit rekenblad kan je makkelijk je kredieten (her)berekenen

Neem het kredietenrekenblad voor je en ga aan de slag.

 

De meeste land- en tuinbouwbedrijven hebben nood aan externe financiering. Deze financiering kan via kredieten op korte en/of lange termijn. Aangezien dit een belangrijke (kosten)post voor het bedrijf is, is optimalisatie van je bedrijfsfinanciering een must.

Via een kredietenrekenblad willen we land- en tuinbouwers zelf laten nagaan of hun financiële kredieten op de één of andere manier geoptimaliseerd kunnen en of ze een gesprek met de bank hierover moeten aangaan.

Deze tool – ontwikkeld in het kader van het Limburgs project LIONS – helpt je hiermee al een stap vooruit.