Menu

Werkgroep veilig verkeer

Geschreven op 30 april 2019.
Meer verkeersveiligheid in het dorp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit een  participatietraject met de inwoners van Kerniel kwam de nood naar voren om meer in te zetten op verkeersveiligheid in het dorp. Enkele inwoners namen de touwtjes in handen en brachten de verkeersknelpunten in kaart. Naast een locatie, werd een foto en enkele mogelijkheden tot verbetering aangebracht. Dit document is het vertrekpunt van constructief overleg met gemeente en politie.