Menu

Wie begint?

Geschreven op 26 februari 2020.
Wie acties en projecten in dorpen en buurten bestudeert, merkt vlug dat er meestal één persoon is die ‘er mee begonnen is’. Deze mensen zijn meestal bescheiden dus het vraagt wel wat 'doorgevraag' voor dit naar bovenkomt.

Onderzoek leert dat het een algemene regel is. Er is een ‘ik-persoon’ of ‘leider’ nodig om een actie of project te starten. Eens hij of zij bezig is, zal er op korte tijd een kleine groep van ‘eerste volgers’ bijkomen. Als de groep zich dan nog verder ontwikkelt, krijgt die de kenmerken van een gemeenschap of community. Een instructief filmpje hierover is te vinden in een Ted-talk.

Even terug naar die eerste persoon. Vroeger onderschatte men zijn bijdrage binnen projecten en acties. Nu blijkt dat deze persoon toch wel het verschil kan maken bij de voortgang en het succes van wat men probeert te bereiken. Neem bijvoorbeeld het organiseren van een dorpsdebat of het opzetten van een dorpsatelier. Iemand neemt op basis van zijn persoonlijke kracht het voortouw en trekt anderen mee om dit uit te werken. Die persoonlijke kracht bestaat uit verbeeldingskracht, betrokkenheid, bezieling en leiderschapskwaliteiten. Enig charisma is toegelaten. Arrogantie daarentegen niet. Dat schrikt volgers af. Waarom die persoon ermee begint? Laten we het houden op het idee dat hij/zij een hoger bewustzijn heeft van wat er gebeurt in zijn dorp en een hogere actiebereidheid vertoont. Iedereen kent zo’n mensen. Een Engels spreekwoord verwijst er naar: “If you want something done, ask a busy person.”

Eigenlijk kan iedereen tot deze categorie mensen behoren. Toch zijn ze statistisch gezien niet met zoveel. Reken op 2 % van de bevolking. Normaal gezien is de kans overal even groot dat we die personen ontmoeten. Toch lijkt het erop dat er zich een concentratie voordoet in bepaalde stedelijke wijken (Borgerhout, Kessel-Lo, Rabot …). Gelukkig weten we op het Innovatiesteunpunt dat er ook (voldoende) zijn op het platteland om projecten te doen starten en slagen. Hen ondersteunen is een deel van onze taak.