Menu

Bedrijfsbezoek biologische melkveehouderij - BooitshoekeTerug naar Kalender >

Inrichtende vereniging: 
Innovatiesteunpunt
Contact: 
Diane Goris
Telefoon: 
016 28 61 02
Inschrijvingsinfo: 
Omwille van de coronamaatregelen moeten we het aantal deelnemers beperken. Inschrijven is daarom verplicht! Onze bezoeken zullen steeds doorgaan volgens de op dat moment geldende coronarichtlijnen. Alle deelnemers zijn verplicht deze strikt te respecteren.

In Vlaanderen is er een toenemende vraag naar biologische zuivel. Heb je een melkveebedrijf en zie je wel iets in de omschakeling naar biologische productie, dan ben je welkom op (één van) deze drie biobedrijfsbezoeken

Op 23 juni bezoeken we het bedrijf van Bart Sys.  Bio sinds 2017 met 90 melkkoeien en 70 ha land. Polderklei.
Teelten: grasklaver, triticale, voederbiet, triticale-bonen. Pot-en vrijloopstal. Deels verwerking tot hoevezuivel met verkoop via winkel & terras. www.bijboerbart.be

Lessen 

Rondleiding met info over de ruwvoederteelten, teelttechniek, huisvesting, diergezondheid

Start & Einduur: 
14:00
 - 16:00
Lesgever: 
Sander Van Haver
Locatie: 
Sys Bart
Adres: 
Pervijzestraat 6
Plaats: 
8630 Booitshoeke