Menu

Bedrijfsbezoek biologische melkveehouderij - StekeneTerug naar Kalender >

Inrichtende vereniging: 
Innovatiesteunpunt
Contact: 
Diane Goris
Telefoon: 
016 28 61 02
Inschrijvingsinfo: 
Omwille van de coronamaatregelen moeten we het aantal deelnemers beperken. Inschrijven is daarom verplicht! Onze bezoeken zullen steeds doorgaan volgens de op dat moment geldende coronarichtlijnen. Alle deelnemers zijn verplicht deze strikt te respecteren.

In Vlaanderen is er een toenemende vraag naar biologische zuivel. Heb je een melkveebedrijf en zie je wel iets in de omschakeling naar biologische productie, dan ben je welkom op (één van) deze drie biobedrijfsbezoeken

Op 11 augustus bezoeken we het bedrijf van Maarten en Herman Cerpentier.
Bio sinds 2017 met 90 melkkoeien. Zandgrond. Teelten: grasklaver, wintergerst, maïs, voederbieten, pompoen. Samenwerking met bio akkerbouwer.

Lessen 

Rondleiding met info over de ruwvoederteelten, teelttechniek, huisvesting, diergezondheid

Start & Einduur: 
13:00
 - 15:30
Lesgever: 
Sander Van Haver
Locatie: 
Maarten en Herman Cerpentier
Adres: 
Riet 13 B
Plaats: 
9190 Stekene België