Menu
Andere

WANTED: Projectideeën van Landbouwers

Projectsubsidie 2020 – Operationele Groepen: gezocht ideeën voor de Economische relance na corona of circulaire economie.

Publicaties

Brochure Sense-it - Sensortechnologie in de sierteeltsector

De glastuinbouwsector wordt reeds jaren gekenmerkt door innovatiekracht en heeft de koppositie op het gebied van ener

Ondernemerstips

5 tips voor ondernemers die met nevenstromen nieuwe ingrediënten en producten op de markt brengen

Food from Food is een project Interreg Vlaanderen-Nederland dat sinds 2017 ondernemers inspireert en ondersteunt om a

Terugblik op activiteit

Kijk en luister naar onze Food Heroes en hun resultaten!

Voor resterend preigroen, 'gekke' groenten, te kleine aardappelen... vinden boeren en tuinders vaak nu al oplossingen door ze, bijvoorbeeld, te verwerken in veevoeder of te gebruiken of te gebruiken als bemesting op hun veld.

Ondernemerstips

Coöperaties zorgen voor waterzekerheid in de land- en tuinbouw

Door een coöperatie op te richten die eigenaar en beheerder is van het irrigatiesysteem, houden landbouwers het stuur in eigen hand

Terugblik op activiteit

Van aardbei tot voedingsvezel en van fermentatie tot vleesvervanger

Food from Food toont haar resultaten in een online event op 22 september

Publicaties

Je biobedrijfsvoering versterken: al nagedacht over samenwerking?

Bereik je een nieuw sleutelmoment maar weet niet goed hoe je dat rond moet krijgen? Gebruik het stappenplan als leidraad.

Terugblik op activiteit

Landbouwers uit de Groene Rand vinden grote afzetmarkt in hoofdstad

Brussel is een belangrijke nieuwe afzetmarkt voor land- en tuinbouwers die hun producten zelf w

Terugblik op activiteit

Biologische ruwvoeders telen, hoe pak ik dat aan?

Half juni organiseerden we binnen het project ‘Bioclusters’ een webinar rond biologische ruwvoederwinning op melkveebedrijven. Biobedrijfsadviseur Wim Govaerts deelde enkele tips voor een gevarieerd teeltplan, in functie van een evenwichtig rantsoen met voldoende energie en eiwit.

Publicaties

Van energiebeheer naar energie-ondernemerschap.

Het Innovatiesteunpunt begeleidt landbouwers en plattelandsbewoners van energiebeheer naar energie-ondernemerschap met de nodige vaardigheden en tools om te ondernemen in de toekomstige hernieuwbare energiemarkt.

Ondernemerstips

Gezocht: plattelandsondernemer die op idee broedt.

Deel jouw idee met ons tijdens Schatten op het platteland op woensdag 9 september in Geel

Ondernemerstips

Papierlabels van gras

Gezien in Duitsland! Zie jij ook extra kansen om je producten te verkopen buiten de meer conventionele markten van voedsel en diervoeder? Neem contact met ons op!