Menu

Onze projecten

Valusect

De wereldbevolking groeit en zal in 2050 9 miljard mensen tellen, terwijl de hulpbronnen afnemen.

FABulous Farmers

Klimrek

Wat is Klimrek?

ICaRE4Farms

Het project ICaRE4Farms wil het gebruik van thermische zonne-energie in de landbouw in Noord-West-Europa stimuleren

Smart Agrihubs

De juiste hoeveelheid (variabele hoeveelheid) op het juiste moment spuiten vereist uitgebreide informatie over de sta

Naar een meer duurzame pluimveehouderij via brongerichte vermindering van ammoniakemissie

De pluimveehouderij wordt in toenemende mate geconfronteerd met steeds strengere eisen omtrent milieu en maatschappel

MobiLab Limburg

MobiLab gaat 2,5 jaar aan de slag in drie Noord-Limburgse gemeenten. Participatief gaan we de uitdagingen aan rond basisbereikbaarheid, vervoersarmoede en de duurzame ontsluiting van dorpen in de plattelandsregio Noord-Limburg.

Beleidsplan Ruimte Ravels

Met het Beleidsplan Ruimte Ravels legt de gemeente Ravels de visie voor de ruimtelijke ontwikkelingen van de gemeente op langere termijn vast.

Optiberry

OPTIBERRY richt zich op innovatieve verwerkings- en bio-raffinage / extractieconcepten, op voedselprototypes en (non) foodingrediënten voor duurzaam gebruik van bessenbiomassa die beschikbaar zijn.

Smart Rural

Smart Rural is een project van de Europese commissie (DG Agri) om dorpen en dorpsgemeenschappen te inspireren om de

Pajotse Mobipunten

De concrete realisatie van zes mobipunten, meer bepaald in Galmaarden, Lennik, Gooik, Roosdaal, Pepingen en Herne.