Menu

Onze projecten

Resilience For Dairy | R4D

Farmwell

FARMWELL is een thematisch netwerk van Horizon 2020 dat tot doel heeft sociale innovaties te identificeren en toegank

Valusect

De wereldbevolking groeit en zal in 2050 9 miljard mensen tellen, terwijl de hulpbronnen afnemen.

FABulous Farmers

Klimrek

Wat is Klimrek?

A2A2 Melk, niche of markt-opportuniteit?

Het melkeiwit bestaat voor 90% uit zes eiwitten waarvan Bèta-caseïne met een aandeel van ruim 25%, een relatief groot

ICaRE4Farms

Het project ICaRE4Farms wil het gebruik van thermische zonne-energie in de landbouw in Noord-West-Europa stimuleren

Smart Agrihubs

De juiste hoeveelheid (variabele hoeveelheid) op het juiste moment spuiten vereist uitgebreide informatie over de sta

Naar een meer duurzame pluimveehouderij via brongerichte vermindering van ammoniakemissie

De pluimveehouderij wordt in toenemende mate geconfronteerd met steeds strengere eisen omtrent milieu en maatschappel

Klimaatslimme landbouw in het Pajottenland

MobiLab Limburg

MobiLab gaat 2,5 jaar aan de slag in drie Noord-Limburgse gemeenten. Participatief gaan we de uitdagingen aan rond basisbereikbaarheid, vervoersarmoede en de duurzame ontsluiting van dorpen in de plattelandsregio Noord-Limburg.