Menu

Onze projecten

Innovatiecampagne

Sinds 1999 organiseert het Innovatiesteunpunt 2-jaarlijks de Innovatiecampagne.

Valusect

De wereldbevolking groeit en zal in 2050 9 miljard mensen tellen, terwijl de hulpbronnen afnemen.

Klimrek

Wat is Klimrek?

Smart Agrihubs

De juiste hoeveelheid (variabele hoeveelheid) op het juiste moment spuiten vereist uitgebreide informatie over de sta

Naar een meer duurzame pluimveehouderij via brongerichte vermindering van ammoniakemissie

De pluimveehouderij wordt in toenemende mate geconfronteerd met steeds strengere eisen omtrent milieu en maatschappel

Liaison

Het doel van LIAISON is een belangrijke en betekenisvolle bijdrage te leveren aan het optimaliseren van interactieve

Carbon Farming

De landbouwsector heeft een groot potentieel voor koolstofopslag in de bodem en draagt zo bij aan de regionale en nationale klimaatdoelstellingen.

Ondernemerscoach

‘Ondernemerscoach’ ondersteunt plattelandsondernemers* om sneller uit de ideefase te gerake

AgriLink

De partners van AgriLink willen beter begrijpen wat de rol is van landbouwadviseurs in het beslissingsproces van een

ECCO - Creating new local Energy Community Co-Operatives

Beleidsmakers in heel noordwest-Europa willen inzetten op

Digitale participatie – een stap in de toekomst

Digitale participatie – een stap in de toekomst focust op de ontwikkeling van een digitale participatieve en co-creat

Kort'om Leuven

Kort’om Leuven wil een lokaal platform oprichten voor distributie van lokale (land- en tuinbouw-)pro