Menu

Onze projecten

Innovatiecampagne

Sinds 1999 organiseert het Innovatiesteunpunt 2-jaarlijks de Innovatiecampagne.

Valusect

De wereldbevolking groeit en zal in 2050 9 miljard mensen tellen, terwijl de hulpbronnen afnemen.

FABulous Farmers

Klimrek

Wat is Klimrek?

ICaRE4Farms

Het project ICaRE4Farms wil het gebruik van thermische zonne-energie in de landbouw in Noord-West-Europa stimuleren

Smart Agrihubs

De juiste hoeveelheid (variabele hoeveelheid) op het juiste moment spuiten vereist uitgebreide informatie over de sta

Naar een meer duurzame pluimveehouderij via brongerichte vermindering van ammoniakemissie

De pluimveehouderij wordt in toenemende mate geconfronteerd met steeds strengere eisen omtrent milieu en maatschappel

Spatial Planning Policy Plan Ravels

The Municipality of Ravels lays down the vision for the long-term spatial development of the municipality with their ‘Spatial Planning Policy Plan’.

Beleidsplan Ruimte Ravels

Met het Beleidsplan Ruimte Ravels legt de gemeente Ravels de visie voor de ruimtelijke ontwikkelingen van de gemeente op langere termijn vast.

Smart Rural

Smart Rural is een project van de Europese commissie (DG Agri) om dorpen en dorpsgemeenschappen te inspireren om de

Pajotse Mobipunten

De concrete realisatie van zes mobipunten, meer bepaald in Galmaarden, Lennik, Gooik, Roosdaal, Pepingen en Herne.

Liaison

Het doel van LIAISON is een belangrijke en betekenisvolle bijdrage te leveren aan het optimaliseren van interactieve