Menu

Onze projecten

A2A2 Melk, niche of markt-opportuniteit?

Het melkeiwit bestaat voor 90% uit zes eiwitten waarvan Bèta-caseïne met een aandeel van ruim 25%, een relatief groot

Plus-Plekken

Met het project 'Met Plus-plekken dorpen inclusief versterken' werken we aan:

Agrowaterloket Limburg

Het klimaat in Vlaanderen wordt steeds extremer, zowel wateroverlast als watertekort zullen frequenter voorkomen.

ICaRE4Farms

Het project ICaRE4Farms wil het gebruik van thermische zonne-energie in de landbouw in Noord-West-Europa stimuleren

Smart Agrihubs

De juiste hoeveelheid (variabele hoeveelheid) op het juiste moment spuiten vereist uitgebreide informatie over de sta

Naar een meer duurzame pluimveehouderij via brongerichte vermindering van ammoniakemissie

De pluimveehouderij wordt in toenemende mate geconfronteerd met steeds strengere eisen omtrent milieu en maatschappel

Klimaatslimme landbouw in het Pajottenland

MobiLab Limburg

MobiLab gaat 2,5 jaar aan de slag in drie Noord-Limburgse gemeenten. Participatief gaan we de uitdagingen aan rond basisbereikbaarheid, vervoersarmoede en de duurzame ontsluiting van dorpen in de plattelandsregio Noord-Limburg.

Beleidsplan Ruimte Ravels

Met het Beleidsplan Ruimte Ravels legt de gemeente Ravels de visie voor de ruimtelijke ontwikkelingen van de gemeente op langere termijn vast.

Zonneboer zoekt energieke buren

Zonneboeren is een project van Klimaatpunt, het Innovatiesteunpunt en Voedselteams en wordt ondersteund door provinci

Optiberry

OPTIBERRY richt zich op innovatieve verwerkings- en bio-raffinage / extractieconcepten, op voedselprototypes en (non) foodingrediënten voor duurzaam gebruik van bessenbiomassa die beschikbaar zijn.

STEMmig Boeren

We ontwikkelen binnen dit project 10 STEM-boxen (doelgroep 6e leerjaar) en minimaal 10 initiatieven STEMmig beleven (doelgroep BO) op verschillende landbouwbedrijven in samenwerking met de deelnemende gemeentes en scholen.