Menu

Onze projecten

Agrowaterloket Limburg

Het klimaat in Vlaanderen wordt steeds extremer, zowel wateroverlast als watertekort zullen frequenter voorkomen.

ICaRE4Farms

Het project ICaRE4Farms wil het gebruik van thermische zonne-energie in de landbouw in Noord-West-Europa stimuleren

Smart Agrihubs

De juiste hoeveelheid (variabele hoeveelheid) op het juiste moment spuiten vereist uitgebreide informatie over de sta

Naar een meer duurzame pluimveehouderij via brongerichte vermindering van ammoniakemissie

De pluimveehouderij wordt in toenemende mate geconfronteerd met steeds strengere eisen omtrent milieu en maatschappel

Klimaatslimme landbouw in het Pajottenland

MobiLab Limburg

MobiLab gaat 2,5 jaar aan de slag in drie Noord-Limburgse gemeenten. Participatief gaan we de uitdagingen aan rond basisbereikbaarheid, vervoersarmoede en de duurzame ontsluiting van dorpen in de plattelandsregio Noord-Limburg.

Beleidsplan Ruimte Ravels

Met het Beleidsplan Ruimte Ravels legt de gemeente Ravels de visie voor de ruimtelijke ontwikkelingen van de gemeente op langere termijn vast.

Zonneboer zoekt energieke buren

Zonneboeren is een project van Klimaatpunt, het Innovatiesteunpunt en Voedselteams en wordt ondersteund door provinci

Optiberry

OPTIBERRY richt zich op innovatieve verwerkings- en bio-raffinage / extractieconcepten, op voedselprototypes en (non) foodingrediënten voor duurzaam gebruik van bessenbiomassa die beschikbaar zijn.

CropExplore

In het project CropExplore gaat Flanders' Food op exploratie naar alternatieve grondstoffen voor toepassingen in de voedingssector.

Smart Rural

Smart Rural is een project van de Europese commissie (DG Agri) om dorpen en dorpsgemeenschappen te inspireren om de

Pajotse Mobipunten

De concrete realisatie van zes mobipunten, meer bepaald in Galmaarden, Lennik, Gooik, Roosdaal, Pepingen en Herne.