Menu

Onze projecten

Agrivoltaics

Fotovoltaïsche energie (PV) dekt vandaag slechts 0,8% of 2238 GWh van onze huidige primaire energiebehoefte.

Carbon Farming

De landbouwsector heeft een groot potentieel voor koolstofopslag in de bodem en draagt zo bij aan de regionale en nationale klimaatdoelstellingen.

Ondernemerscoach

‘Ondernemerscoach’ ondersteunt plattelandsondernemers* om sneller uit de ideefase te gerake

Binnen Bij Boeren

Er worden minimaal 16 BinnenBijBoeren-dagen georganiseerd(doelgroep: 5e leerjaar) op verschillende landbouwbedrijven

AgriLink

De partners van AgriLink willen beter begrijpen wat de rol is van landbouwadviseurs in het beslissingsproces van een

ECCO - Creating new local Energy Community Co-Operatives

Beleidsmakers in heel noordwest-Europa willen inzetten op

Dorp aan zet

Op initiatief van de provincie Limburg werken Stebo en het Innovatiesteunpunt samen met 8 Haspengouwse dorpen verspre

Digitale participatie – een stap in de toekomst

Digitale participatie – een stap in de toekomst focust op de ontwikkeling van een digitale participatieve en co-creat

Kerk als dorpsknooppunt

Kort'om Leuven

Kort’om Leuven wil een lokaal platform oprichten voor distributie van lokale (land- en tuinbouw-)pro

IDEA

IDEA wil werken aan algen als volwaardig alternatief voor voeding, veevoeder en verzorgingsproducten.

Food Heroes

Het project Food Heroes focust op innovatieve ondernemers in de agro-voedingsindustrie.