Menu

Onze projecten

CropExplore

In het project CropExplore gaat Flanders' Food op exploratie naar alternatieve grondstoffen voor toepassingen in de voedingssector.

Smart Rural

Smart Rural is een project van de Europese commissie (DG Agri) om dorpen en dorpsgemeenschappen te inspireren om de

Pajotse Mobipunten

De concrete realisatie van zes mobipunten, meer bepaald in Galmaarden, Lennik, Gooik, Roosdaal, Pepingen en Herne.

Liaison

Het doel van LIAISON is een belangrijke en betekenisvolle bijdrage te leveren aan het optimaliseren van interactieve

Agrivoltaics

Fotovoltaïsche energie (PV) dekt vandaag slechts 0,8% of 2238 GWh van onze huidige primaire energiebehoefte.

Carbon Farming

De landbouwsector heeft een groot potentieel voor koolstofopslag in de bodem en draagt zo bij aan de regionale en nationale klimaatdoelstellingen.

Voedsellandschap: verkenning en participatietraject

De open ruimte is in Vlaanderen een schaars goed. Daarom is een doordachte invulling ervan belangrijk.

Ondernemerscoach

‘Ondernemerscoach’ ondersteunt plattelandsondernemers* om sneller uit de ideefase te gerake

Binnen Bij Boeren

Er worden minimaal 16 BinnenBijBoeren-dagen georganiseerd(doelgroep: 5e leerjaar) op verschillende landbouwbedrijven

AgriLink

De partners van AgriLink willen beter begrijpen wat de rol is van landbouwadviseurs in het beslissingsproces van een

ECCO - Creating new local Energy Community Co-Operatives

Beleidsmakers in heel noordwest-Europa willen inzetten op

Dorp aan zet

Op initiatief van de provincie Limburg werken Stebo en het Innovatiesteunpunt samen met 8 Haspengouwse dorpen verspre