Menu

Onze projecten

Beleidsplan Ruimte Ravels

Met het Beleidsplan Ruimte Ravels legt de gemeente Ravels de visie voor de ruimtelijke ontwikkelingen van de gemeente op langere termijn vast.

Optiberry

OPTIBERRY richt zich op innovatieve verwerkings- en bio-raffinage / extractieconcepten, op voedselprototypes en (non) foodingrediënten voor duurzaam gebruik van bessenbiomassa die beschikbaar zijn.

CropExplore

In het project CropExplore gaat Flanders' Food op exploratie naar alternatieve grondstoffen voor toepassingen in de voedingssector.

Smart Rural

Smart Rural is een project van de Europese commissie (DG Agri) om dorpen en dorpsgemeenschappen te inspireren om de

Pajotse Mobipunten

De concrete realisatie van zes mobipunten, meer bepaald in Galmaarden, Lennik, Gooik, Roosdaal, Pepingen en Herne.

Ons buurtpunt: samen op maat

De bakker, de slager, de kleine buurtwinkel, het dorpscafé.

Liaison

Het doel van LIAISON is een belangrijke en betekenisvolle bijdrage te leveren aan het optimaliseren van interactieve

Agrivoltaics

Fotovoltaïsche energie (PV) dekt vandaag slechts 0,8% of 2238 GWh van onze huidige primaire energiebehoefte.

Carbon Farming

De hele wereld is op zoek naar nieuwe manieren om koolstof te binden - en zo klimaatopwarming t

Voedsellandschap: verkenning en participatietraject

De open ruimte is in Vlaanderen een schaars goed. Daarom is een doordachte invulling ervan belangrijk.

Ondernemerscoach

‘Ondernemerscoach’ ondersteunt plattelandsondernemers* om sneller uit de ideefase te gerake

Binnen Bij Boeren

Er worden minimaal 16 BinnenBijBoeren-dagen georganiseerd(doelgroep: 5e leerjaar) op verschillende landbouwbedrijven