Menu

Onze projecten

Happy CliMi

In Vlaanderen is landbouw verantwoordelijk voor 10% van de broeikasgasemissies.

ECCO - Creating new local Energy Community Co-Operatives

Beleidsmakers in heel noordwest-Europa willen inzetten op

Dorp aan zet

Op initiatief van de provincie Limburg werken Stebo en het Innovatiesteunpunt samen met 8 Haspengouwse dorpen verspre

Digitale participatie – een stap in de toekomst

Digitale participatie – een stap in de toekomst focust op de ontwikkeling van een digitale participatieve en co-creat

Kerk als dorpsknooppunt

Kort'om Leuven

Kort’om Leuven wil een lokaal platform oprichten voor distributie van lokale (land- en tuinbouw-)pro

IDEA

IDEA wil werken aan algen als volwaardig alternatief voor voeding, veevoeder en verzorgingsproducten.

Food Heroes

Het project Food Heroes focust op innovatieve ondernemers in de agro-voedingsindustrie.

Enabling

ENABLING is het initiatief van 16 partners in 13 EU- en geassocieerde landen.

EU PiG

De Europese Unie is de tweede grootste producent van varkensvlees en ‘s werelds grootste exporteur.

Winnaar 1

Winnaar van de IC

Agrocoach

Tijdens Agrocoach werken we in een kleine groep rond de ontwikkeling van je bedrijf en de problemen die je op je weg tegenkomt.