Menu

Onze dienstverlening op maat

Wil je aan de slag samen met bewoners? Heb je nood aan procesbegeleiding? We ondersteunen je graag!  Onze procesbegeleiders zijn bedreven in samenwerkingstrajecten tussen bestuur en burger. We zoeken naar gedeelde belangen en hebben een innovatieve blik op het dorp.

Wat kunnen wij concreet voor je doen:

  • Een visiedocument en/of actieplan opstellen i.s.m. een groep dorpsbewoners. In dialoog worden de sterkten en zwakten van het dorp in kaart gebracht. Samen prioriteren we aan te pakken thema’s en lijsten we mogelijke quickwins op.
  • Engageren van actieve burgers in een bewonersgroep
  • Begeleiden van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen privé, burger en overheid en opzetten van de gepaste samenwerkingsstructuren. Bijv. opzetten van een PPS.
  • In kaart brengen van de belangen van verschillende doelgroepen in een leefgemeenschap en samen op zoek gaan naar gedeelde noden. Bijv. participatieve invulling van gemeenschapsgebouw, buurtpunt, mobipunt,…
  • Op een innovatieve manier kansen spotten in een dorp en deze valoriseren in concrete projecten.
  • Nieuwe, innovatie dorpsconcepten ontwikkelen én kansen voor subsidies spotten
  •  …

Onze expertise is steeds tweeledig. We treden zowel op als procesarchitect, als procesbegeleider. We verzamelden heel wat expertise rond het creatief opzetten van workshops en brainstormmomenten.

Onze unieke methodieken kunnen we toepassen op heel wat thema’s zoals dorpsontwikkeling, duurzame mobiliteit, duurzame energie, samenwerking tussen bewoners …

 

Wil je aan de slag, heb je een specifieke (offerte)vraag? Contacteer ons en we helpen je graag mee op weg.