Menu

Jana Roels

Functie: 
Innovatieconsulent - klimaat, sluiten van kringlopen & voedselverliezen
Cel: 
Milieu-technische cel
Heb je een bedrijfseigen nevenstroom die je wilt valoriseren, maar je weet niet hoe of welke toepassing het beste is?
 
Wil je graag weten of het technisch en economische haalbaar is om algenteelt op jouw bedrijf te starten?
 
Is er net een vernieuwend idee in je opgeborreld en wil je graag aftoetsen of er toekomstmuziek in zit en wat de volgende stappen zijn?
 
Neem dan contact op en ik bekijk samen met jou de mogelijkheden.     

Mijn contactgegevens

Telefoon: 
09 243 88 22
GSM: 
0494 48 76 39
E-mail: 

Ik adviseer je over

Artikels door Jana Roels

Andere

Lerend netwerk 'CropExplore' 17/03

In deze eerste sessie van het lerend netwerk binnen het project CropExplore komen landbouwers en verwerkende bedrijven samen aan tafel om informatie en interesse uit te wisselen over de afzetmarkt van nieuwe teelten.

Ondernemersverhalen

Equinox: Meat the Champion!

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere

Wat wil de consument in 2021?

Vind opportuniteiten in trends

Andere

Het Innovatiesteunpunt van Boerenbond is klaar voor de Vlaamse Eiwitstrategie!

Op 23 februari zette het Innovatiesteunpunt van Boerenbond,  officieel zijn handtekening onder

Ondernemersverhalen

Ontdek 'Belcampi'

Om de Belgische landbouwers een graantje te laten meepikken van het succesverhaal van pasta, zijn de oprichters van Belcampi op zoek gegaan naar mogelijkheden van durumtarwe, een nieuwe teelt op onze gronden die inspeelt op de huidige voedingstrends. Met resultaat!

Ondernemersverhalen

Ontdek 'Yacon' uit Kinrooi

Een lekkere knol met goede structuur, veel mogelijkheden en bovendien gezond? Maak kennis met Yacon, een nieuwe teelt die inspeelt op de huidige voedingstrends!

Andere

Is er een afzetmarkt voor een nieuwe teelt?

Flanders'FOOD bracht in het kader van CropExplore de trends in de voedingssector in kaart en onderzocht de vraag naar

Terugblik op activiteit

Wil je impact creëren? Doe het samen!

Op 8 en 9 december organiseerden het Innovatiesteunpunt en ZLTO als vertegenwoordigers van het Interreg Food Heroes-project, samen met FoodWIN en het Vlaams Ketenplatform Voedselverlies Food Waste Fest 2.020.

Publicaties

Klimaattraject melkvee

Lees hier de artikels uit het dossier "Klimaatslim(mer) ondernemen"!

Publicaties

Doe mee aan onze sectorbevraging

Ben jij akkerbouwer en begaan met het klimaat?

Publicaties

Klimrek, een jaar na de start

Lees hier de artikels uit het Boer&Tuinder dossier "Klimaatslim(mer) ondernemen"!

Ondernemerstips

Beernemse landbouwers slaan koolstof op in de bodem in de strijd tegen de klimaatopwarming

Partner Inagro lanceerde de eerste lokale pilootcase waarbij Beernemse landbouwers koolstof binden in landbouwbodems, om klimaatverandering tegen te gaan en tegelijk de bodemkwaliteit te verbeteren. Hiermee wil de gemeente de CO2-uitstoot van het gemeentelijk wagenpark gaan compenseren. Ook bij ons kan je terecht om de handen in mekaar te slaan en samen met lokale landbouwers in te zetten op klimaatpositieve impact!