Menu

Kristof Severijns

Functie: 
Innovatieconsulent - nieuwe teelten
Cel: 
Milieu-technische cel
Competenties: 
Advies rond algenteelt
Je kunt bij mij terecht voor: Wil je graag weten of het technisch en economisch haalbaar is om algenteelt op jouw bedrijf te starten? Mijn focus ligt op het zoeken naar algen die het hele jaar rond geteeld kunnen worden in onze regio. We willen van de algenteelt een volwaardige sector maken die een goede aanvulling of alternatief voor andere teelten kan zijn.
Inspireert jou dit? Wil je graag aftoetsen of er ook voor jou mogelijkheden in de algenteelt zijn?
Contacteer mij en we bepreken jouw idee.

 

Mijn contactgegevens

Telefoon: 
016 28 61 21
GSM: 
0473 63 19 14
E-mail: 

Ik adviseer je over

Artikels door Kristof Severijns

Terugblik op activiteit

Terugblik final event IDEA

Op 6 juli 2021 vond een online disseminatie-event plaats van het Interreg NW Europe project IDEA, een project rond de algenwaardeketen en jaarrond productie van micro-algen, opgezet en gecoördineerd door VITO.

Andere

Kriket haalt als enige Belgische bedrijf een ValuSect voucher binnen

Het Europese project ValuSect, waarin het Innovatiesteunpunt partner is, wil meer insecten op o

Terugblik op activiteit

Terugblik lerend netwerk 'nieuwe teelten'

Woensdag 17 maart vond de start van ons lerend netwerk rond nieuwe teelten plaats. 27 geëngageerde deelnemers namen digitaal deel.

Ondernemerstips

Samen op zoek gaan

De vraag is altijd: wie begint? De teler of de verwerker?

Publicaties

"Het moeilijkst bij een nieuwe teelt is de afzet"

Leo Henckens produceert en verwerkt yacon. Hij ging op zoek naar mogelijkheden voor verwerking en afzet van deze in onze gebieden nieuwe teelt.

Ondernemersverhalen

Bonen zijn hip!

Niet enkel omdat ze mooi ogen in tal van kleurrijke jasjes, maar ook dankzij hun hoog eiwitgehalte. Casibeans is een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in wereldwijde handel van peulvruchten.

Andere

Lerend netwerk 'CropExplore' 17/03

In deze eerste sessie van het lerend netwerk binnen het project CropExplore komen landbouwers en verwerkende bedrijven samen aan tafel om informatie en interesse uit te wisselen over de afzetmarkt van nieuwe teelten.

Ondernemersverhalen

Equinox: Meat the Champion!

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondernemersverhalen

Ontdek 'Belcampi'

Om de Belgische landbouwers een graantje te laten meepikken van het succesverhaal van pasta, zijn de oprichters van Belcampi op zoek gegaan naar mogelijkheden van durumtarwe, een nieuwe teelt op onze gronden die inspeelt op de huidige voedingstrends. Met resultaat!

Ondernemersverhalen

Ontdek 'Yacon' uit Kinrooi

Een lekkere knol met goede structuur, veel mogelijkheden en bovendien gezond? Maak kennis met Yacon, een nieuwe teelt die inspeelt op de huidige voedingstrends!

Andere

Is er een afzetmarkt voor een nieuwe teelt?

Flanders'FOOD bracht in het kader van CropExplore de trends in de voedingssector in kaart en onderzocht de vraag naar

Andere

#landbouw2040: Kunnen we binnenkort onze gewassen programmeren? (deel 4)

CRISPR-Cas, het programmeren van DNA. Het is allang geen sciencefiction meer. Maar wat kan nu precies wel en niet, en wat mag op dit moment? Isabel Roldán-Ruiz is wetenschappelijk directeur bij de eenheid Plant van ILVO en professor aan UGent. Ruben Vanholme is onderzoeker aan het VIB en aan UGent. Zij gingen over dit thema in gesprek met Kristof Severijns van het Innovatiesteunpunt.