Menu

Wie is wie?

De bendeMakers van Innovatiesteunpunt: een team van gedreven processpecialisten met passie voor het brengen van innovatie naar Vlaamse dorpen. Of het nu om een dorpskernvernieuwing gaat, een toekomstvisie, de nieuwe invulling van een adviesraad, een herbestemming van een gebouw, de invulling van een ontmoetingsplekje of bewoners stimuleren om zelf acties op te zetten: zodra burgers betrokken worden, doen wij het!

Maken, 

want we creëren iets, zetten iets in gang.

Bende, 

want we brengen mensen samen, smeden een verbond, een samenwerking.

Samen bendeMakers: 

perfect omdat we net dat tikkeltje anders aan de slag gaan!
 

Participatie en co-creatie zit in ons DNA

Onze bendeMakers zijn echte generalisten die multidisciplinair handelen en verschillende soorten kennis introduceren. Het opzetten van een participatietraject vraagt immers professionele vaardigheden zoals groepsdynamiek, gesprekstechnieken en oplossingsgericht denken. Onze procesbegeleiders handelen allen vanuit één of meer disciplines en ontwikkelden bepaalde specialisme. Onze kennis en vaardigheden zijn gebaseerd op zowel opleiding als ervaringsdeskundigheid.

Onze overtuiging: samenwerking overstijgt het individuele

Samenwerken met verschillende partners is de sleutel om ingewikkelde maatschappelijke problemen op te lossen. Bewoners en middenveld betrekken gaat niet over het reactief verkleinen van weerstand, maar het proactief zoeken naar een gedeelde oplossing. Zo overstijg je het denkvermogen van elke individuele partij.

Doel is het creëren van een win-win situatie, waarin men handelt vanuit gedeelde belangen. Zo vergroot het draagvlak en de effectiviteit van de beleidsbeslissingen.

BendeMakers brengen de verschillende belangen en gezichtspunten van overheden, burgers en maatschappelijke organisaties samen in een proces. Inzicht in en het respect voor elkaars kaders en spelregels groeit. In een open gesprek krijgt elke actor de kans om zijn eigen belangen en diepere drijfveren te uiten. Men schept een sfeer van samenwerking, waarin bewust afstand wordt genomen van een ‘welles-nietes standpuntendiscussie’ of een ‘we-bewaren-de-vredecompromis’.

 

Katrien Weckx

Innovatieconsulent Plattelandsontwikkeling

Davy Sterkens

Innovatieconsulent - burgerparticipatie en cocreatie, ruimtelijke planning & procesmanagement

Marieke De Boe

Innovatieconsulent - bewonersgroepen, burgerparticipatie & samenwerking tussen bewoners

Karel Lhermitte

Adviseur plattelandsontwikkeling Landelijke Gilden

Tom Schaeken

Innovatieconsulent energie & energiecoöperaties

Anne-Marie Vangeenberghe

Innovatieconsulent - Coöperatief Ondernemen & samenwerking