Menu

A2A2 Melk, niche of markt-opportuniteit?

Het melkeiwit bestaat voor 90% uit zes eiwitten waarvan Bèta-caseïne met een aandeel van ruim 25%, een relatief groot deel uitmaakt.  A2A2-melk is natuurlijke melk maar met een variant van het zogenaamde bèta-caseïne eiwit waardoor ze verschilt van A1-melk in de samenstelling van de aminozuren. Vandaag wordt A2A2 melk opgehaald met de gewone melk en verdwijnt zo in de melkplas.

Vaststelling :

  • Markten in Z-O Azië / Australië / Nieuw-Zeeland vertonen een grotere penetratie voor A2A2 melk (10-12%). Vaak aan een hogere marktprijs.
  • Aan A2A2 melk worden diverse eigenschappen toegekend . Bij de vertering van caseïne komen peptiden vrij.  Het beta-casomorphine7 (BCM-7) komt vrij bij de vertering van de beta-caseïne variant A1, maar dit peptide komt niet vrij bij vertering van de A2 variant (Brantl et al. 1979; Elliott et al. 1999). Sommige studies suggereren dat BCM-7 een rol kan spelen in het ontstaan van bepaalde gezondheidsproblemen bij de mens zoals een opgeblazen gevoel, indigestie, diarree of auto-immuunziektes (Elliot et al., 1999; Kawinski et al., 2007). Ongeveer 20% van de bevolking krijgt maagdarmklachten na het gebruik van melk, maar niet of in mindere mate als ze A2-melk gebruiken omdat het BCM-7 peptide niet vrijkomt.  Over onder welke omstandigheden deze eigenschappen gelden en wetenschappelijk aangetoond zijn is er op heden niet veel gekend in België. . Via literatuurstudie willen we proberen deze te verzamelen.
  • Teneinde verder te investeren in geschikte rassen , aparte melkstromen en verpakkingen is het nuttig een schatting te krijgen van het marktpotentieel en de producten die hierbij in aanmerking komen. Via een marktstudie willen we onderzoeken welke producten en onder welke vorm er al aanwezig zijn op de markt en welke ontwikkeld kunnen worden voor de Belgische markt.
  • Aan de hand van een reële productie en markttest willen we onderzoeken wat de potentialiteit is. Dit zowel via een klantenbevraging, als een rendementsberekening.