Menu

AgriLink

De partners van AgriLink willen beter begrijpen wat de rol is van landbouwadviseurs in het beslissingsproces van een land- of tuinbouwer wanneer die overweegt om een bepaalde verduurzamingsinnovatie te doen.

Door dit beter te begrijpen, zullen de partners weten hoe men hier beter op kan inspelen en kan men de verduurzaming van de land- en tuinbouw stimuleren. In Europa zijn er echter veel verschillende types landbouw,  innovaties en adviesdiensten.Door deze allemaal in rekening te brengen kan er ook vergeleken worden tussen de verschillende categorieën.

Innovatiesteunpunt zal zich in AgriLink vooral toeleggen op het ontwikkelen van zes ‘Living Labs’ in Europa. We kiezen in elk van de zes landen een adviesproduct of adviesdienst die nog niet bestaat, maar waar wel nood aan is, of die nog niet op punt staat.

Samen met landbouwers, adviseurs, wetenschappers, leveranciers, belangenorganisaties… bekijken we hoe we die adviesdienst of dat adviesproduct zo kunnen maken of aanpassen dat het de landbouwer echt helpt bij zijn verduurzamingsproces.Het lab Naderland/België bekijkt bijvoorbeeld of er een handige beslissingstool kan gemaakt worden die landbouwers aanzet beter na te denken over hun bodemmanagement. 

Gerelateerde artikels

Andere

Agrarische coöperaties als hefboom voor verduurzaming

7 belangrijke conclusies uit een gesprek met landbouwers, agrarische coöperanten, adviseurs en ambtenaren.

Terugblik op activiteit

Veldbijeenkomst 'Vanggewas 2019, hoe heeft u het aangepakt' - 20 november 2019

Wat deed het Innovatiesteunpunt daar? En wat is de link met Agrilink?