Menu

Bedrijfsstikstofbalans

De operationele groep ‘Bedrijfsstikstofbalans’ werd opgericht in het kader van EIP of Europees Innovatie Partnerschap. Dit is een nieuw projectkader dat specifiek inzet op problemen die de praktijk aangeeft.  Om een oplossing te vinden voor dat probleem wordt een operationele groep (OG) opgericht.

Een Operationele groep bestaat ten minste uit enkele landbouwers en onderzoekers. Eventueel kunnen ook andere actoren aansluiten. Door al deze stakeholders aan één tafel samen te brengen, wordt de interactie tussen hen gestimuleerd. De onderzoekers worden meer betrokken bij de problematiek. Hierdoor zal de oplossing die wordt aangereikt werkbaarder en toepasbaarder zijn waardoor het sneller geïmplementeerd kan worden in de praktijk.

De OG Bedrijfsstikstofbalans is opgericht naar aanleiding van de problematiek rond PAS in de rundveehouderij. Op dit moment bevat de PAS-lijst enkel staltechnische maatregelen die over het algemeen duur zijn en bovendien geen bijkomende opbrengst genereren voor de landbouwer. Daarnaast pakt geen enkele maatregel het probleem bij de bron aan. Toch bestaan er ook maatregelen die wel aan deze eisen voldoen en die de landbouwer zelfs geld kunnen opleveren. Eén van deze maatregelen is het gericht voederen van stikstof. Dit moet wel in beeld gebracht worden.

Het opstellen van een bedrijfsstikstofbalans kan hiervoor een oplossing zijn. Je zou dan alle stikstofstromen op het hele bedrijf in kaart moeten brengen om ze dan te sturen en optimaliseren. Zo’n balans zou naast voordelen in kader van PAS ook opportuniteiten op bedrijfstechnisch niveau meebrengen. De balans zal immers inzichten geven in de bedrijfsposten waar stikstofverliezen optreden. Aanpassingen in de bedrijfsvoering kunnen deze verliezen beperken.

Om een volledige, maar werkbare stikstofbalans op te stellen is er informatie nodig uit verschillende hoeken. Boerenbond, Inagro, Hooibeekhoeve, ILVO en AVEVE hebben dankzij hun structurele werking of projecten die ze in het verleden uitvoerden al een hele hoop kennis over het opstellen van een mineralenbalans. Naast deze partners maken ook 3 landbouwers deel uit van de operationele groep om  de werkbaarheid en haalbaarheid van de methodiek te bewaken. Hun bedrijven zullen ook als testplatform gebruikt worden.

Gerelateerde artikels

Andere

Gluren bij de buren: is de kringloopwijzer iets voor ons?

In november kwam de ‘Operationele Groep (OG) Bedrijfsstikstofbalans’ voor de zesde keer samen.

Andere

Operationele groep bestudeert stikstofbalans

De operationele groep ‘Bedrijfsstikstofbalans’ werd opgericht in het kader van EIP of Europees Innovatie Partnerschap

Terugblik op activiteit

Eerste bijeenkomst operationele groep Bedrijfsstikstofbalans

Op 18 oktober 2016 kwamen de leden van de operationele groep ‘Bedrijfsstikstofbalans’ voor de e