Menu

Beleidsplan Ruimte Ravels

Vragen die aan bod komen zijn: hoe gaan we in de toekomst bouwen? Welke ontwikkelingen willen we op ons grondgebied? Wat krijgt zijn plaats in onze gemeente en op welke manier en onder welke voorwaarden willen we dit?

Het Beleidsplan Ruimte is een nieuw instrument om vorm te geven aan de ruimtelijke visie en het beleid hierrond. Er wordt op beleidsniveau een beleidsplan opgemaakt: Vlaams, provinciaal en gemeentelijk. De gemeente Ravels vervult een pioniersrol aangezien er nog maar weinig gemeenten gestart zijn met de opmaak van hun beleidsplan én er bovendien maar amper goedgekeurde plannen zijn. Daarom wenst de gemeente dan ook een voorbeeldrol op te nemen in de manier waarop het beleidsplan tot stand zal komen.

Deze opdracht werd gegund aan studiebureau NQN51 en het Innovatiesteunpunt. NQN51 is verantwoordelijk voor het studiewerk, verknopen van de visie… Het Innovatiesteunpunt geeft vorm aan het communicatie, participatie en cocreatieluik. Vanuit deze doorgedreven samenwerkings- en participatieproces moet uiteindelijk een sterke visie op voor het ruimtegebruik in Ravels ontstaan.