Menu

Carbon Farming

 

De landbouwsector heeft een groot potentieel voor koolstofopslag in de bodem en draagt zo bij aan de regionale en nationale klimaatdoelstellingen.

Het Carbon Farming-project wil de voedselvoorzieningsketen groener maken door de opslag van koolstof in landbouwbodems te stimuleren.

 

Vergroening van de voedselvoorzieningsketen via Carbon Farming (CF) zal
• de organische component van de bodem herstellen,
• actief CO2 uit de atmosfeer verwijderen,
• de bodembiodiversiteit verhogen,
• en zorgen voor een betere nutriënt- en vochtcapaciteit voor gewassen.

De komende drie jaar zullen zeven partners uit Nederland, België, Duitsland en Noorwegen aan dit thema werken: ZLTO, Bionext, Innovatiesteunpunt, Inagro, Thünen Institute, 3N Kompetenzzentrum en NLRØ.

We testen en valideren economisch haalbare businesscases voor koolstofvastlegging in de hele  agrovoedselketen en om hun ecologische voetafdruk te compenseren. We zullen ook de bekendheid van de mogelijkheden en voordelen van koolstofsequestratie in de hele toeleveringsketen vergroten. Resultaten zijn een verhoogd bewustzijn van het ecologische potentieel van koolstofsequestratie, verbeterde bodemfysica en 10.000 ton CO2 (equivalent) sequestratie in de bodem.

Inagro zal verschillende demovelden aanleggen. Daarnaast willen we interessante contacten leggen in de voedselvoorzieningsketen. Via de nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de activiteiten in het project.

Meer info

 

Gerelateerde artikels

Ondernemerstips

Beernemse landbouwers slaan koolstof op in de bodem in de strijd tegen de klimaatopwarming

Partner Inagro lanceerde de eerste lokale pilootcase waarbij Beernemse landbouwers koolstof binden in landbouwbodems, om klimaatverandering tegen te gaan en tegelijk de bodemkwaliteit te verbeteren. Hiermee wil de gemeente de CO2-uitstoot van het gemeentelijk wagenpark gaan compenseren. Ook bij ons kan je terecht om de handen in mekaar te slaan en samen met lokale landbouwers in te zetten op klimaatpositieve impact!

Ondernemerstips

Nederlandse energiecoöperaties halen CO2 uit de lucht met de hulp van lokale landbouwers

Steeds meer bedrijven zien de noodzaak tot een klimaatneutrale bedrijfsvoering.

Publicaties

Tips voor een gezonde bodem

Dat een gezonde bodem de basis vormt voor een rendabele landbouw hoef je een landbouwer niet uit te leggen.

Ondernemerstips

Gezonde bodem = de bodem van de toekomst

Deze 5 tips zorgen zowel voor een landbouwwinst als voor een klimaatwinst. Win-win voor landbouw en klimaat.

Ondernemerstips

Oproep voor samenwerking Carbon Farming

Oproep voor samenwerking rond innovatieve verdienmodellen voor koolstofbinding in de bodem.

Ondernemerstips

Verdienen aan je bodem

Wist je dat koolstofbinding in de bodem een veelbelovende aanpak kan zijn om CO2 uit de atmosfeer te halen

Ondernemerstips

Kan een boer wat met CO2-opslag door beter bodembeheer?

Het opslaan van koolstof in akkers en weiden biedt kansen voor de landbouwsector.

Andere

Verdienen aan je bodem

Via een enquête willen we nagaan in welke mate je bewust bezig bent met bodemmaatregelen en/of op de hoogte bent van de mogelijkheden.