Menu

De Beleverij

De Beleverij wil het beleefaanbod op boerderijen uitbouwen, zelfredzaamheid van het boerenbedrijfsleven versterken en het draagvlak voor het boerenbedrijf vergroten.

Uit onderzoek blijkt een groeiende vraag naar het beleven van het platteland. Boeren zijn zelf ook vragende partij om te verbreden. Dit gebeurt echter nog zeer minimaal terwijl er veel opportuniteiten liggen. De Beleverij wil een katalysator zijn om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Boeren zijn niet gewoon op een professionele manier mensen op hun bedrijf te ontvangen. Ook verliest elke boer apart veel tijd aan uitzoekwerk (regelgeving, vergunningen en verzekeringen). Het ontbreekt daarnaast aan goed uitgewerkte verdienmodellen. De opgebouwde ervaring van succesvolle boeren geraakt maar beperkt tot bij boeren die eraan willen beginnen. Ook is er een gebrek aan originele aanvullende beleefactiviteiten (hetzelfde aanbod, ideetjes worden overgenomen). Tenslotte zijn boeren op dit moment op hun eigen eiland actief: het ontbreekt aan gezamenlijke efficiënte belangenbehartiging.  De Beleverij wil hier de hindernissen wegwerken.  

Acties en Timing

2017

  • Voorbereidingsfase, inventarisatie bestaand aanbod
  • Netwerk opbouwen (inspiratiebijeenkomsten, opstellen eigen USP, studiereis, regelgeving..)

2018

  • Productie (toolkit, infosessies, implementatie, individuele begeleiding uitwerking businessplan…)
  • Vermarkting, belevingsaanbod gezamenlijk in de markt zetten.
  • Verduurzaming (structurele werking, ambassadeurssysteem, kennisloket)
     

 

Gerelateerde artikels

Andere

RURANT vzw en Innovatiesteunpunt maken starterskit voor beleving op de boerderij

De Beleverij biedt een antwoord op de groeiende vraag naar plattelandsbeleving

Publicaties

Wanda bouwt beestenwagen om tot luxeslaapkamer in het groen

Sommige mensen gaan voor hun vakantie graag naar een luxehotel in een warm land. Anderen houden het liever eenvoudig en dichtbij.

Publicaties

Meer Beleverij op boerderijen

Uit onderzoek blijkt dat er een enorm groeipotentieel is voor plattelandsrecreatie. Veel boeren zijn het hiermee eens en zouden graag, naast hun hoofdactiviteit, starten met een agrorecreatief aanbod.