Menu

ECCO - Creating new local Energy Community Co-Operatives

Beleidsmakers in heel noordwest-Europa willen inzetten op hernieuwbare energie om hun doelstellingen op vlak van reductie van broeikasgassen te realiseren. Momenteel kunnen ze echter enkel maar een beroep doen op de traditionele energieproducenten voor hun energieproductie. Die zijn weliswaar geïnteresseerd in hernieuwbare energie, maar zijn niet bereid om sociaaleconomische voordelen te herinvesteren in de betrokken lokale gemeenschappen. Het resultaat is een groeiende publieke tegenkanting tegen ‘grootschalige’ projecten rond hernieuwbare energie in hun omgeving ('Not In My BackYard') én bijgevolg ook een onvoldoende markt voor hernieuwbare energie.
 

Betrekken van lokale gemeenschappen

Maar hernieuwbare energie maakt ook gedecentraliseerde energieproductie mogelijk en bijgevolg dus ook het betrekken van lokale gemeenschappen. De Bio-Energie Dörfer in Duitsland zijn er het beste bewijs van: door het actief betrekken van lokale gemeenschappen kan dit marktfalen op vlak van hernieuwbare energie wel degelijk overwonnen worden.

Vooral bij plattelandsgebieden en landbouwers zijn de fysieke en sociale hulpbronnen voorhanden die nodig zijn voor een gedecentraliseerde, community-based aanpak. Nieuwe, lokale gemeenschapsinitiatieven op vlak van duurzame energie stoten vaak op heel wat belemmeringen: ze hebben te weinig kennis van financiën, technologie, marketing en management, om te kunnen uitgroeien tot betrouwbare aanbieders van hernieuwbare energie.

Wij streven ernaar om de groei van de lokale hernieuwbare energie coöperaties (ECCO's) te versnellen, zowel qua doeltreffendheid als qua aantal, en dit door de organisatie van een transnationaal onderling verbonden Acceleratornetwerk.

Van 9 bestaande naar 59 ECCO's 

Dit netwerk brengt kennis vanuit heel noordwest-Europa samen, waardoor de opstart en ontwikkeling van nieuwe, lokale ECCO’s sterk vergemakelijkt zal worden. Hiermee komen we tegemoet aan de vraag talrijke beleidsmakers. Cfr. de vele beleidsmakers die als associated partner deelnemen.
We beginnen met 9 al bestaande ECCO's, verspreid over noordwest-Europa. Met hun gecombineerde ervaring en beste praktijkkennis zullen ze toekomstige ECCO's en beleidsmakers inspireren. Ze fungeren tijdens de projectperiode dus als een ‘baken’ (‘beacon’) voor ons project.
We ondersteunen tijdens het project al de ontwikkeling van 50 extra ECCO's, die elk 600 MWh hernieuwbare energie produceren, en daardoor de uitstoot van broeikasgassen met in totaal 7500 ton per jaar reduceren.

We maken hiermee het potentieel van ECCO's tastbaar. Door het demonstreren van hun potentieel stimuleren we beleidsmakers om hun beleid ten gunste van ECCO's aan te passen. Dit alles zal 10 jaar na einde van het project resulteren in de inbedding van ECCO's in het energiebeleid van 20 regio’s.

REScoop.eu, een EU-netwerk van (eerder grote) energiecoöperaties, zal het acceleratornetwerk ook na afloop van het project verder ondersteunen en zal door dit project dus makkelijker kleinere, lokale ECCO’s kunnen bereiken. Dit resulteert na 10 jaar in 500 extra ECCO's, waardoor de totale reductie van broeikasgassen groeit tot 150.000 ton per jaar.

 

 

Dit project loopt in partnerschap met Cera. 

 

Cera geeft vorming, coacht en adviseert zowel mensen die willen starten met een coöperatie als bestaande coöperatieve ondernemingen. Bekijk hun diensten.

Leer meer over Cera: klik hier

Gerelateerde artikels

Andere

Hoop tussen alle waarschuwingen over de klimaatsverandering

We delen hier graag een artikel van Gareth Ellis, de oprichter, directeur en projectleider van The Green Valleys CIC, één van de partners in het ECCO-project, omdat dit het project mooi samenvat.

Terugblik op activiteit

Energiecafé Stroomplukkers - 21 juni

De landbouwer als energieproducent voor anderen? Wat komt daarbij kijken? Deze vragen stonden centraal in het exclusieve energiecafé 'Stroomplukkers' dat het Innovatiesteunpunt organiseerde op 21 juni op het fruitbedrijf Van der Velpen in Bierbeek.

Ondernemerstips

Europa wil rurale troeven ontwikkelen

Om de energietransitie te realiseren en energiezekerheid te garanderen zijn lokale productie, distributie en verbruik

Ondernemersverhalen

Boer en Burgers samen voor groene stroom

"We kijken naar het grotere geheel"

Tools

ECCO tijdlijn helpt lokale hernieuwbare energiecoöperaties snel naar de juiste tools

Nieuwe, lokale hernieuwbare energiecoöperaties beschikken meestal niet over de middelen om deel uit te maken van de e

Andere

Samenwerken rond energie op een bedrijventerrein: wat moet je weten!

Innovatieconsulent, Tom Schaeken, legt het haarfijn uit tijdens het webinar van Segon over Regionale energie strategie en toekomstbest(h)endige bedrijventerreinen.

Andere

Webinar 'burgerprojecten rond elektrische deelwagens' - 29 oktober

Deze online Engelstalige workshop wordt georganiseerd door Philipps-Universiteit Marburg en LochemEnergie in het kader van het Europese NWE Interreg project ECCO.

Andere

Thema in de kijker: energiecoöperaties

Deze zomer zetten we elke week een thema in de kijker waar we de afgelopen jaren rond werkten. We bundelen hierin onze ervaringen en inzichten door eerder gepubliceerde artikels en berichten te bundelen.

Publicaties

Van energiebeheer naar energie-ondernemerschap.

Het Innovatiesteunpunt begeleidt landbouwers en plattelandsbewoners van energiebeheer naar energie-ondernemerschap met de nodige vaardigheden en tools om te ondernemen in de toekomstige hernieuwbare energiemarkt.

Ondernemerstips

#landbouw2040: De burgers als nieuwe spelers op de productiemarkt

Wie vandaag afstudeert zit in 2040 nog niet in de helft van zijn of haar professionele loopbaan. Niemand heeft een glazen bol maar, los van corona, business as usual zal het zeker niet zijn.

Tools

ECCO ontwikkelt nieuwe tool om om de positieve impact van hernieuwbare energie te tonen.

De partners in het ECCO-project zitten niet stil. Achter de schermen werd er gewerkt aan een online broeikasgas-calculator om nieuwe ECCOs te motiveren en hun activiteiten op te volgen (monitoren)!

Ondernemersverhalen

Vierselse melkveehouder kan nu fiks besparen

Zonnepanelen. Daarin zag Wim Kenis wel heil om zijn energiefactuur naar beneden te krijgen. Maar dat bleek niet de beste oplossing. Coöperatie Zonnewind leverde hem alternatieven.