Menu

Farmwell

FARMWELL is een thematisch netwerk van Horizon 2020 dat tot doel heeft sociale innovaties te identificeren en toegankelijker te maken om gemeenschappelijke sociale uitdagingen aan te pakken en het welzijn van landbouwers te verbeteren.

De ernstige sociale uitdagingen waarmee landbouwers worden geconfronteerd - waaronder geestelijke gezondheidskwesties en depressie, isolement, fysieke risico's, stress veroorzaakt door negatieve maatschappelijke percepties, uitdagingen van bedrijfsopvolging, genderkwesties - vragen om nieuwe en innovatieve oplossingen (sociale innovaties). In de context van landbouw en veeteelt wordt innovatie vaak geassocieerd met technologische innovatie. Hoewel sociale innovatie ook in de landbouw steeds belangrijker wordt, wordt ze zelden aangeboden als een oplossing om het welzijn van landbouwers te verbeteren.

De belangrijkste nieuwigheid van FARMWELL is dat het sociale innovaties wil helpen realiseren in verschillende nationale en lokale contexten om het mentale, fysieke en sociale welzijn van landbouwers en hun gezinnen te verbeteren.

FARMWELL heeft op 11-12 februari 2021 een startbijeenkomst gehouden met alle partners. De partners zijn nu begonnen met het in kaart brengen van bestaand onderzoek naar de belangrijkste sociale uitdagingen en het identificeren van sociale innovaties door de actieve betrokkenheid van ervaren onderzoeks- en landbouwpartners in Roemenië, Hongarije, Polen, België, Italië en Griekenland.

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101000797

 

 

Gerelateerde artikels

Andere

Help New Heroes met een inspirerend verhaal over de fysieke en mentale uitdagingen op een landbouwbedrijf

Help ons om jouw verhaal in beeld te krijgen!

Andere

"De helft van de landbouwers zegt dat het werk hen mentaal uitput."

Binnen de Vlaamse en Europese landbouwcontext bestaan er schrijnende gevallen van stress: fysie