Menu

Goed GeRUND (emissiereductie rundveehouderij)

Het demoproject “Goed GeRUND” wil landbouwers informeren over ammoniakemissie in de rundveehouderij en het beleid dat rond dit thema gevoerd wordt.

In het kader van dit project worden verschillende desktopstudies en artikels geschreven rond de ammoniakproblematiek. De Vlaamse overheid publiceerde een lijst met emissiereducerende maatregelen die zij erkent: de PAS-lijst. Met Goed GeRUND worden twee demoruimten opgezet waarin deze technieken gedemonstreerd worden. Ook worden landbouwers via verschillende lerende netwerken gevraagd om mee na te denken over de thematiek en erover bij te leren.

Goed GeRUND wordt getrokken door drie partners: Innovatiesteunpunt, ILVO en Agentschap Natuur en Bos. Het partnership is samengesteld op basis van een analyse van welke partijen een gefundeerde bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van de geformuleerde doelstellingen. 

Gerelateerde artikels

Publicaties

Goed GeRUND afgerond

Op 30 juli 2016 liep het project Goed GeRUND af. Goed GeRUND informeerde de rundveehouders over ammoniakemissie en he

Terugblik op activiteit

Terugblik: Lerend netwerken Goed GeRUND

Op 28 en 29 juni vonden de laatste lerend netwerken van het project

Publicaties

AanPASsingen? Ga eerst kijken en vergelijken

Hoe je bedrijf aanpassen van de erkende PAS-maatregelen?

Andere

Emissie

Het demonstratieproject Goed GeRUND heeft als doel de Vlaamse rundveehouders te informeren over ammoniakemissie, he
Terugblik op activiteit

Goed GeRUND: bestaande en nieuwe technieken

Binnen het project 'Goed GeRUND' werden verschillende Lerende netwerken opgestart.

Publicaties

Eerste update van de lijst met PAS-maatregelen

In september werd een eerste lijst met PAS-maatregelen gepubliceerd. Eind 2015 vond een eerste update plaats.

Terugblik op activiteit

Lerend Netwerk Goed GeRUND

Een lerend netwerk is een groep van landbouwers die een viertal keer samenkomen en het hebben over een bepaald onderwerp, al dan niet samen met een uitgenodigde spreker.

Andere

Emissiereductie door aanzuren van mest

Zowel de stalemissies als de emissies die verspreid worden door mestaanwending zijn bepalend voor de instandhouding van Natura 2000-gebieden.

Terugblik op activiteit

Aanzuren van mest

Via het demonstratieproject Goed GeRUND, gesubsidieerd door het Departement Landbouw en Visserij en uitgevoerd door h

Andere

Ammoniakreducerende vloeren

De instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) kunnen de toekomstplannen van landbouwbedrijven in grote mate beïnvloeden.