Menu

Hergebruik Hoeves, een uitdaging.

Het project “Hergebruik Hoeves, een uitdaging” werkt ondersteunend en inspirerend naar gemeentebesturen met betrekking tot de problematiek van leegstaande hoeves. Het opzet is te werken aan een bewustwording van de problematiek en dit op alle niveaus (beleid, ondernemer, landbouwer en plattelandsbewoner). Het project speelt zich af in 2 regio’s: Vlaamse Ardennen en Meetjesland.

Na een grondige inventarisatie van de gebieden, volgt een behoefteonderzoek in bepaalde gemeentes. De opgedane kennis hiervan nemen we mee in een ontwerpend onderzoek. Bedoeling is te komen tot analytische en visuele voorstellingen van verschillende alternatieven en het uitwerken van typevoorbeelden die op andere plaatsen toepasbaar zijn. Deze resultaten moeten inspirerend werken en reiken concrete tools aan waarmee gemeenten en burgers aan de slag kunnen. Om het thema zijn weg te laten vinden op lokaal niveau, worden vormingsmomenten georganiseerd voor beleidsmakers en stedenbouwkundige ambtenaren. Ook wordt een kennisplatform opgericht om verdere ervaringen te delen.

Innovatiesteunpunt werkt samen met de provincie Oost-Vlaanderen, Veneco en Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen in de coördinatie voor dit project en staat in voor het behoefteonderzoek zowel lokaal, als bovenlokaal. In 10 gemeenten gaat Innovatiesteunpunt aan de slag om de behoeftes van bewoners, eigenaars, beleid, te onderzoeken.  Als resultaat zullen er 6 casusgevallen aangepakt worden voor een ontwerpend onderzoek.

 

 

Gerelateerde artikels

Terugblik op een activiteit

Terugblik Focusavonden rond leegstaande hoeves

Het project ‘Hergebruik Hoeves’ is een initiatief van de provincie Oost-Vlaanderen dat  vrijgekomen of leegstaande ho