Menu

Ondernemerscoach

‘Ondernemerscoach’ ondersteunt plattelandsondernemers* om sneller uit de ideefase te geraken bij:

  • het ontwikkelen van een idee tot een concrete realisatie,
  • het aanpakken van een probleem,
  • het verder professionaliseren van hun onderneming.

Een stijgende maatschappelijke behoefte aan rust, ruimte, gezondheid, welzijn, authenticiteit en beleving biedt kansen voor plattelandsondernemers om daar op in te spelen. Heel wat van deze maatschappelijke trends dagen ondernemers uit om vernieuwend uit de hoek te komen in hun bedrijfsvoering. We stellen echter nog te vaak vast dat dit innovatief ondernemerschap blijft hangen in goede ideeën. Er is voor hen vaak wel eerstelijnsadvies beschikbaar, maar niet de gerichte begeleiding om de omslag te maken.

Hiervoor ontwikkelen we een expertise- en coachingcentrum voor plattelandsondernemers. Nadat ideeën worden aangemeld en via een korte pitch zijn voorgesteld aan een groep experten volgt een intensief coachingstraject. Verschillende workshops en events versterken de ondernemers in hun vaardigheden waardoor de coaching efficiënter verloopt en in tijd beperkt blijft. Door een pool van experten op te zetten bouwen we rond het loket een kennis- en expertisenetwerk. Zo creëren we een dynamisch ecosysteem van plattelandsondernemers, experten, coaches en partners dat het ondernemerschap op het platteland een enorme boost geven.

*plattelandsondernemers ontwikkelen producten en diensten op het platteland rond voeding (productie, verwerking en/of afzet) en stadslandbouw, zorg, beleving, recreatie, educatie en een verhoogde leefbaarheid van het dorp, vertrekkend vanuit hun ondernemerschap en met als doel er een economische activiteit van te maken.

 

Schatten op het platteland

Heb jij een goed idee maar mis je een klankbord of heb je nood aan begeleiding bij de ontwikkeling of uitwerking ervan? Maak jouw idee als plattelandsondernemer eerst kenbaar aan ons. Na een korte telefonische intake maken we praktische afspraken en kan je uw idee komen voorstellen aan een groep adviseurs-experten (pitch). Je ontvangt meteen feedback. Komt jouw idee in aanmerking voor verdere begeleiding dan wordt je daarvan op de hoogte gebracht en ontvang je het overzicht van het begeleidingstraject.

 

Begeleidingstraject

De begeleiding bestaat uit 4 (verplichte) workshops en bijhorende coachingsessies en duurt ongeveer 9 maanden. De workshops worden gegeven door experts ter zaken en vormen de basis voor een onderbouwd businessplan. Ieder traject wordt begeleid door een vaste coach. Tijdens de coachingsessies bespreekt hij/zij de huiswerkopdrachten uit de workshops en de uitwerking van de verschillende onderdelen van uw businessplan. Tijdens deze gesprekken komen hete hangijzers in beeld en zoeken we samen naar gepaste oplossingen.

 

Ideeën die in aanmerking komen voor begeleiding:

  • Ideeën met voldoende kwaliteit en een positieve beoordeling van de experten
  • Ideeën moet concreet zijn met zicht op een duidelijke doelgroep of klantensegment
  • De start moet mogelijk zijn binnen x-aantal maanden (geen jaren)

Technische ontwikkelingen of ideeën om de arbeid(-sprocessen) te verbeteren komen niet in aanmerking voor begeleiding.

 

Coaches

Greet Aernouts (RURANT) en Patrick Pasgang (Innovatiesteunpunt)

 

Gerelateerde artikels

Ondernemerstips

9 innovatieve plattelandsondernemers starten met hun financieel plan

Ontdek waar de deelnemers over na dachten bij de opmaak van hun financieel plan!

Ondernemerstips

9 innovatieve plattelandsondernemers denken na over de rendabiliteit van hun idee

Ontdek het belang van een goede prijszetting en de verschillende begrippen en principes in een kostprijsberekening

Ondernemerstips

12 innovatieve plattelandsondernemers aan de slag met het Business Model Canvas

Alles start met het Business Model Canvas! En dat hebben deze 12 deelnemers begrepen! Vorige maand volgden ze een workshop 'Business Model Canvas' (BMC), een onderdeel van het project Ondernemerscoach i.s.m. Rurant. Deze week staat een volgende workshop 'Marktanalyse' gepland, die hen verder op weg helpt in de realisatie van hun idee.

Ondernemerstips

Een goed businessplan is goud waard!

Een boeiende workshopreeks helpt je op weg!

Ondernemerstips

Gezocht: plattelandsondernemer die op idee broedt.

Deel jouw idee met ons tijdens Schatten op het platteland op woensdag 9 september in Geel

Ondernemerstips

Ondernemerscoach trekt 4 Antwerpse plattelandsondernemers over de streep

Heel wat maatschappelijke trends dagen ondernemers uit om vernieuwend uit de hoek te komen in hun bedrijfsvoering. Vaak blijft dit innovatief ondernemerschap hangen in goede ideeën, maar niet bij Evi, Jade, Stijn en Raf. Dankzij ‘Ondernemerscoach’ kregen zij de begeleiding die ze nodig hadden om de omslag te maken.

Ondernemersverhalen

Wijnbouw is een goede aanvulling voor ons sierteeltbedrijf

Hij noemt zichzelf nog een groentje wat wijnbouw betreft, maar sierteler Raf Rombouts uit Loenhout heeft wel grootse

Ondernemerstips

Gezocht: plattelandsondernemer die op idee broedt.

Deel jouw idee met ons tijdens Schatten op het platteland op vrijdag 13 september in Geel.