Menu

PAS GeRUND

PAS GeRUND is een VLAIO-project dat het Innovatiesteunpunt uitvoert samen met ILVO, Hooibeekhoeve en Inagro. We schreven dit project naar aanleiding van de ammoniak- problematiek in de landbouw.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De impact van land- en tuinbouwbedrijven op nabijgelegen natuurgebieden moet verminderen. Hiervoor zal de  ammoniakemissie van bepaalde bedrijven moeten dalen. Op dit moment krijgen land- en tuinbouwers nog onvoldoende handvaten om hiermee aan de slag te gaan. Met PAS GeRUND proberen we stappen vooruit te zetten.
 
We gaan op zoek naar een meettechniek om ammoniakemissies uit stallen te bepalen op een goedkope en toch correcte manier. Op deze manier kunnen maatregelen sneller, correcter en goedkoper geëvalueerd worden. 
 
Daarnaast is het ook de bedoeling dat we nieuwe technieken ontwikkelen en implementeren en bekijken we of maatregelen die nu voor een bepaalde diersoort of diercategorie gelden, ook gebruikt kunnen worden voor andere soorten of categorieën. Op die manier reiken we landbouwers meer keuzemogelijkheden aan om de ammoniakemissie van hun bedrijf te beperken.
 
Tenslotte bekijken we of er een oplossing gevonden kan worden voor knelpunten van huidige en eventueel toekomstige maatregelen. Hierdoor zou implementatie van de maatregelen makkelijker moeten verlopen.

Gerelateerde artikels

Terugblik op activiteit

Terugblik: Studiereis PAS-maatregelen - Ammoniakroute

Op 16 december 2019 trokken we weer met een bus vol melkveehouders op Ammoniakroute!  Het doel van deze trip: ammonia

Andere

Studiereis: Ammoniakroute melkvee

Studiereis PAS-maatregelen | 27 juni 2018