Menu

SELOVA

Op het einde van het teeltseizoen komt er bij serretelers een grote reststroom vrij in de vorm van serreloof. Omdat dit organisch materiaal vaak vervuild is met onder andere clips en touwen kan deze restroom moeilijk verwerkt worden. Hierdoor komt dit loof vaak terecht in verbrandingsovens met een grote ecologische maar ook economische impact als gevolg. Telers zijn bereid om hun ecologische voetafdruk te verkleinen door het loof uit de verbrandingsovens te houden mits hiervoor volwaardige en economisch rendabele oplossingen beschikbaar zijn.

Binnen het project SELOVA (serreloof valorisatie) zal er een eerste stap gezet worden richting een duurzame oplossing voor de verwerking van serreloof. In eerste instantie worden boerderijcomposteren en toepassingen in de bio-economie onderzocht. Telers zullen hiervoor constructief in dialoog gaan met andere sectoren zodat de noden van die sectoren op elkaar afgestemd kunnen worden. Afhankelijk van de output van de overlegmomenten zullen er kleine tests opgestart worden om de mogelijkheden van bepaalde pistes af te toetsen. Bovendien zal de haalbaarheid van de nieuwe toepassingen vastgelegd worden via een SWOT- en kosten/batenanalyse.

Partnerorganisaties:

  • 4 glastuinbouwbedrijven: GEMAPA, Lentsche Heyde, Hermans Tomana, Barver
  • Proefcentrum Hoogstraten (PCH)
  • Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) vzw
  • Vlaco