Menu

SMART melken

Duurzame ruwvoedermelkproductie: streven naar een economisch en ecologisch optimum

De hoofddoelstelling van dit LA-traject is het toepassen van methaanreducerende (voeder)strategieën op Vlaamse melkveebedrijven faciliteren door kennisopbouw en kennisverspreiding over de economische en ecologische duurzaamheid van dergelijke strategieën.   Omwille van de actuele problematiek ivm de instandhoudingsdoelstelingen wordt ook rekening gehouden met  ammoniak.

Doelstelling van het project:

  • De melkveehouders kennis aanreiken over de methaanreducerende mogelijkheden van voederstrategieën bij verschillende Vlaamse rantsoenen
  • De melkveehouder kennis aanreiken over de - ruime ecologische en economische impact van verschillende voederstrategieën voor Vlaamse rantsoenen
  • Het succes van methaanreducerende voederstrategieën uittesten op pilootbedrijven via evaluatie en toepassen van een on farm meettechniek voor methaan (broeikasgassen)  
  • Een praktijktool ontwikkelen die toelaat een bedrijfsspecifiek economisch en ecologisch optimum te definiëren
  • De kennis van de onderzoeksactiviteiten en de ervaringen op pilootbedrijven verspreiden via een projectwebsite, studiedagen, demodagen en vulgariserende artikels in de vakpers
  • De melkveehouders stimuleren om de praktijktool te gebruiken voor hun bedrijf.
 

Gerelateerde artikels

Andere

Korte keten iets voor jou?

Kom naar 1 van de 5 infosessie en bekijk de mogelijkheden van korte keten voor jouw bedrijf.

Terugblik op activiteit

Slim boeren met digitale technieken

Eind april bracht het Innovatiesteunpunt in Oudenaarde mensen uit verschillende sectoren samen rond het verzamelen en aanwenden van data, ter verbetering van de bedrijfsvoering.