Menu

Toerismeboeren

Ondanks de vele kansen zien we dat er veel vragen zijn rond de mogelijkheden van hoevetoerisme en daar wil het PDPO-project ‘Toerismeboeren’ verandering in brengen. Hiervoor bundelen Toerisme Oost-Vlaanderen, het Plattelandscentrum Meetjesland en het Innovatiesteunpunt hun krachten, kennis & expertise.

Overnachten en beleven bij actieve land- en tuinbouwbedrijven

Belevingsvolle dichtbij-vakanties zitten in de lift. Meer en meer gaat men op zoek naar authentieke plekjes in eigen land om even te verstillen, te connecteren met de natuur & het platteland. Deze duidelijke trend biedt heel wat mogelijkheden voor land- en tuinbouwers die willen inzetten op een verbreding van hun activiteiten door kwaliteitsvolle logies en/of belevingsvolle recreatieve activiteiten aan te bieden.

Maar wat verwachten deze bezoekers nu precies? Wat voor innovatieve types van logies bestaan er allemaal en wat wordt er nu precies bedoeld met ‘belevingsvolle activiteiten’? Kan dit alles eigenlijk wel op een actieve boerderij in Vlaanderen en brengt het ook wat op?

Aanpak naar actieve land- en tuinbouwers

Concreet zullen wij doorheen het project een tiental Oost-Vlaamse land- en tuinbouwers met een idee, een op maat begeleiding bieden om zo tot innovatieve & duurzame projecten te komen.

  • Welke kansen bestaan er op vlak van toerisme in jouw regio?
  • Welke logiesvormen of activiteiten zijn er mogelijk of gewenst op het bedrijf? En hoe betrek je andere lokale ondernemers en bevolking hierbij?
  • Hoe kom je tot een sterk en werkbaar concept?
  • Wat zijn de wettelijke verplichtingen?
  • Wat is de gepaste bedrijfsvoering?
  • Is het project rendabel?
  • En wat met promotie? Communicatie? …

Wetgeving

Indien je een logiesvorm wilt inrichten op het platteland dan dien je rekening te houden met heel wat regelgeving gericht op de bescherming van de schaarse open ruimte in Vlaanderen en op het voorbehouden van deze open ruimte voor landbouw en natuur. Als actieve landbouwer zijn er wel heel wat mogelijkheden om in te zetten op hoevetoerisme als integraal onderdeel van het bedrijf.

Tijdens het project Toerismeboeren gaan de promotoren het gesprek aan met verschillende partners om zo een klare kijk te kijken op de mogelijkheden voor innovatieve logiesvormen op het platteland. Daarnaast wordt er tijdens de begeleiding van de piloot-toerismeboeren heel wat praktische ervaring opgedaan.

Deze ervaringen zullen we na afloop bundelen in een praktisch draaiboek zodat land- en tuinbouwers vanuit gans Vlaanderen en daarbuiten hiermee aan de slag kunnen.

Met het PDPO-project Toerismeboeren werken het Innovatiesteunpunt, Toerisme Oost-Vlaanderen en het Plattelandscentrum Meetjesland samen om naast het klassieke hoevetoerisme een aantal nieuwe vormen uit te werken met betrekking tot kwalitatieve logiesverstrekking op het land- en tuinbouwbedrijf.

Tot midden 2020 realiseren deze promotoren diverse acties zoals ondersteuning van ondernemers, vorming, nieuwe producten, een inspiratietoer,…

Gerelateerde artikels

Ondernemerstips

Kleinschalig hoevetoerisme, hoe begin ik eraan?

Kijk eerst naar jezelf. Is dit combineerbaar met mijn huidige bedrijfsvoering? Zou ik hier zelf willen logeren?

Ondernemersverhalen

Ook kwetsbare mensen verdienen een boerderijvakantie

Annemarie Vroman en Goderick Meuninck beginnen met een zorgboederijcamping

Ondernemerstips

Bedjes spreiden op de boerderij

Verbredingsactiviteiten zijn niet voor elk landbouwbedrijf een goede aanvulling, maar voor sommige landbouwers kan het een interessante manier zijn om meerwaarde te creëren. Belevingsvolle dichtbijvakanties zitten vandaag in de lift en hoevetoerisme kan hier een graantje van meepikken. Maar kan je zomaar bedjes spreiden op de boerderij en brengt het ook wat op?

Publicaties

Toerismeboeren krijgen eigen draaiboek

Ben jij een agrarische ondernemer die wil inzetten op toerisme? Dan is dit iets om naar uit te kijken!