Menu

Vergroen je voortuin

'Vergroen je voortuin’ is een participatieve methodiek om met burgers actief te werken aan de beeld- en leefkwaliteit van hun buurt. Hierdoor wordt een antwoord geboden op het steeds meer vergrijzende straatbeeld en afnemende kansen voor biodiversiteit. Bovendien wordt ook gewerkt aan sociale cohesie in de buurt. De algemene invalshoek van het project is de innovatieve benutting van de voortuinen in dorpen, namelijk de voortuin benaderd als een collectieve plek waar ontmoeten en verblijven centraal staan. Het project wil dergelijke collectieve voortuinen inbedden in een kwalitatief straatbeeld en zet daarom ook in op de vergroening van een hele buurt.

4 wijken in 4 dorpen 

Bewoners van vier straten of wijken in de dorpen Boechout, Heist-op-den-Berg, Willebroek en Putte zullen gedurende anderhalf jaar aan de slag gaan binnen het project. Binnen een wedstrijdformule zullen buren het tegen elkaar opnemen om de mooiste, groene voortuin in te richten. Ze kunnen hiervoor ondersteuning krijgen tijdens inspiratiemomenten, een leuke daguitstap, plantdagen en adviesmomenten met een tuinarchitect.

In elke straat of wijk wordt er ook gezocht naar mensen die iets meer willen doen voor hun buurt. Buren worden er aangespoord om hun voortuinen open te stellen en er een collectief gebruik toe te laten. Dit kan heel wat verschillende vormen aannemen: van een tuin met natuurlijke speelconstructies voor de kleinsten in de wijk tot een rustige zitplek met een boom die de buurt van appels voorziet.

Bewoners die in dit traject stappen, zullen niet alleen financieel ondersteund worden, maar aan de slag gaan in een co-creatief ontwerpproces.

Gerelateerde artikels

Andere

Ontdek Veerkrachtig Schriek!

Een wandeling, lokale markt en onthulling van een kunstwerk.

Terugblik op een activiteit

Vergroen je voortuin inspireert!

135 geïnteresseerden bezochten de infomarkt Vergroen je voortuin.