Menu

Reductie Antibioticagebruik

Teaser: 
Antibiotica worden nog te vaak onnodig ingezet als voorzorgsmaatregel. Dit gaat gepaard met een hogere kostprijs en verschillende risico’s: Er kan resistentie ontstaan. Behandelingen verliezen hun effect wanneer ze echt nodig zijn waardoor productieverliezen kunnen worden geleden. Resistente kiemen bij dieren vormen ook een bedreiging voor de gezondheid bij de mens. Denk daarom goed na over antibioticagebruik! Bescherm je dieren, jezelf en je medemens en gebruik antibiotica alleen als het echt moet!