Menu

Emissie reduceren

Landbouwbedrijven en hun omgeving hebben onvermijdelijk invloed op elkaar en dit zowel op een positieve als op een minder positieve manier. Een voorbeeld van de laatste wijze is de uitstoot van allerlei gassen en substanties. Zo gaat het runnen van een land- en tuinbouwbedrijf af en toe gepaard met de uitstoot van onder andere ammoniak, fijn stof, geur en broeikasgassen. Dit kan helaas voor hinder zorgen. Het reduceren van deze emissies is dus in vele gevallen een stap vooruit.

Innovatiesteunpunt heeft hier dan ook een belangrijk punt van gemaakt en ziet deze emissies graag gereduceerd. Dit moet echter verwezenlijkt worden zonder dat het ontwikkelingsperspectief van de landbouwer verloren gaat. Om deze ambitie waar te maken wordt er samen gezeten met mensen uit de praktijk en het onderzoek en ook beleidsmakers schuiven mee aan tafel. Op deze manier kan er een optimale kennisuitwisseling gebeuren tussen de verschillende partijen. Er worden nieuwe, innovatieve reductietechnieken ontwikkeld, vormingen gegeven rond de schadelijke emissies, versnelling gebracht in de implementatie van technieken, technieken gedemonstreerd… 

Volg het innovatietraject

Andere

Beleidsaanbevelingen om carbon farming (koolstoflandbouw) te stimuleren

Het Europese Interreg Carbon Farming project heeft een onderbouwde beleidsbrief geschreven waar

Terugblik op activiteit

Klimrek pilootboeren melkvee ontmoeten en leren van elkaar!

Bijna 2 jaar na de start van het Klimrekproject werd het tijd voor een fysieke ontmoeting van de pilootboeren melkvee en alle medewerkers van het Klimrekproject.

Inno-tv

Uitgespit: Klimaatrobuuste bedrijfsvoering

Andere

Gezocht: melkveehouders voor praktijktesten met duurzame rantsoenen die enterische methaanemissies bij melkvee reduceren

Maakt uw melkveebedrijf straks deel uit van het Project Happy Climate Milk (HappyCliMi)?

Andere

HappyCliMi: enterische emissies reduceren bij melkvee door voederstrategieën

In Vlaanderen is landbouw verantwoordelijk voor 10% van de broeikasgasemissies.

Andere

Het Innovatiesteunpunt timmert mee aan de weg naar duurzame melkveehouderij in R4D

R4D (Resilience For Dairy, Veerkracht voor de Melkveehouderij) is één van de meest recente Europese projecten dat focust op de sociale, economische en ecologische ontwikkeling van de melkveehouderij. Het project, gefinancierd door Horizon 2020, ging van start in januari 2021. De komende drie jaar zullen de Vlaamse partners Inagro en het Innovatiesteunpunt, samen met 16 andere organisaties uit 15 Europese landen samenwerken om de duurzaamheid van melkveebedrijven te vergroten.

Andere

Kan onze landbouw klimaatneutraal?

De sector doet elke dag verdomd hard zijn best om op deze vraag ‘ja’ te kunnen antwoorden.

Ondernemerstips

Gezocht: klimaatboeren

Ben jij varkenshouder of akkerbouwer met aardappelen? Wil jij inzicht krijgen in jouw impact op het klimaat en te weten komen wat je kan veranderen en wat dat betekent voor je economische balans? Dan is dit je kans!

Terugblik op activiteit

Tweede co-creatiesessie Melkvee in het Klimrekproject - 10 juli 2020

Ondernemerstips

Nederlandse energiecoöperaties halen CO2 uit de lucht met de hulp van lokale landbouwers

Steeds meer bedrijven zien de noodzaak tot een klimaatneutrale bedrijfsvoering.

Ondernemersverhalen

Waarom deed Philippe Van Haelst beroep op het Innovatiesteunpunt?

Bekijk het filmpje en ontdek hoe onze innovatieconsulent hem begeleid heeft!

Terugblik op activiteit

Terugblik: Studiereis PAS-maatregelen - Ammoniakroute

Op 16 december 2019 trokken we weer met een bus vol melkveehouders op Ammoniakroute!  Het doel van deze trip: ammonia