Menu

Emissie reduceren

Landbouwbedrijven en hun omgeving hebben onvermijdelijk invloed op elkaar en dit zowel op een positieve als op een minder positieve manier. Een voorbeeld van de laatste wijze is de uitstoot van allerlei gassen en substanties. Zo gaat het runnen van een land- en tuinbouwbedrijf af en toe gepaard met de uitstoot van onder andere ammoniak, fijn stof, geur en broeikasgassen. Dit kan helaas voor hinder zorgen. Het reduceren van deze emissies is dus in vele gevallen een stap vooruit.

Innovatiesteunpunt heeft hier dan ook een belangrijk punt van gemaakt en ziet deze emissies graag gereduceerd. Dit moet echter verwezenlijkt worden zonder dat het ontwikkelingsperspectief van de landbouwer verloren gaat. Om deze ambitie waar te maken wordt er samen gezeten met mensen uit de praktijk en het onderzoek en ook beleidsmakers schuiven mee aan tafel. Op deze manier kan er een optimale kennisuitwisseling gebeuren tussen de verschillende partijen. Er worden nieuwe, innovatieve reductietechnieken ontwikkeld, vormingen gegeven rond de schadelijke emissies, versnelling gebracht in de implementatie van technieken, technieken gedemonstreerd… 

Volg het innovatietraject

Ondernemerstips

Oproep voor samenwerking Carbon Farming

Oproep voor samenwerking rond innovatieve verdienmodellen voor koolstofbinding in de bodem.

Terugblik op activiteit

Studiedag over koolstofopslag in de bodem - 5 april 2019

Op 5 april ontving Inagro een internationaal gezelschap op een studiedag over koolstofopslag in de bodem.

Ondernemerstips

Kan een boer wat met CO2-opslag door beter bodembeheer?

Het opslaan van koolstof in akkers en weiden biedt kansen voor de landbouwsector.

Andere

Verdienen aan je bodem

Via een enquête willen we nagaan in welke mate je bewust bezig bent met bodemmaatregelen en/of op de hoogte bent van de mogelijkheden.

Terugblik op activiteit

Terugblik Ammoniakroute | 27 juni

Op 27 juni trokken we naar Nederland om enkele ammoniakemissie reducerende systemen voor rundvee in de praktijk te gaan bekijken.

Terugblik op activiteit

Terugblik 'Boer van de toekomst' - 18 mei

Op 18 mei ontving de Hooibeekhoeve een dertigtal leerlingen van het PITO in Stabroek en de Landbouwschool in Geel op de ‘boer van de toekomst’, een studiedag over ammoniakemissie in de rundveehouderij.

Andere

Een luchtwasser, wat nu?!

In het VLAIO-project BLES bekijkt Innovatiesteunpunt samen met ILVO, Inagro en de UGent hoe we

Andere

Gluren bij de buren: is de kringloopwijzer iets voor ons?

In november kwam de ‘Operationele Groep (OG) Bedrijfsstikstofbalans’ voor de zesde keer samen.

Andere

Ammoniakemissiearm stalsysteem? Varkenshouder Dirk geeft tips!

Sinds 2003 is het in Vlaanderen verplicht om nieuwe varkensstalen te voorzien van een ammoniakemissiearm stalsysteem.

Andere

Mestrobot: werknemer van de maand of zorgenkindje?

Landbouwers die in het kader van PAS hun ammoniakemissie moeten verminderen, moeten hiervoor maatregelen van op de PA

Andere

Operationele groep bestudeert stikstofbalans

De operationele groep ‘Bedrijfsstikstofbalans’ werd opgericht in het kader van EIP of Europees Innovatie Partnerschap

Publicaties

Jaarverslag

Bokashi, Urban Smart Farm, Mulchkartoffeln,… je zou het misschien niet verwachten, maar deze internationaal klinkende namen zijn 3 van de 10 winnende ideeën van onze Innovatiecampagne in 2016.