Menu

Wedstrijdreglement Korte Keten Award

Wedstrijdverloop

 • De inschrijvingen zijn open van 25 mei 2020 tot en met 22 juni 2020 (23u59)
 • Inschrijvingen verlopen volledig digitaal. Inschrijven kan via de website www.innovatiesteunpunt.be/korteketenaward. Daar vind je alle informatie en het inschrijvingsformulier.
 • De inschrijving is definitief indien het volledige inschrijvingsformulier ingevuld is. Na het indienen, wordt de ontvangst van de aanvraag bevestigd.

De Korte Keten Award doorloopt volgende fases:

 • 25/05/2020 - 22/06/2020: oproep en mogelijkheid tot indiening idee. Ideeën worden gecontroleerd op volledigheid.
 • 23/06/2020 - 25/06/2020: beraadslaging jury
 • Juli - oktober 2020: begeleiding op maat door het Innovatiesteunpunt
 • 27 oktober 2020: prijsuitreiking

Beoordeling

Aanvragen buiten de vooropgestelde termijn komen niet meer in aanmerking. De jury oordeelt op basis van volgende criteria:

 • Innovatief en origineel karakter
 • De impact en relevantie voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector
 • De haalbaarheid (technisch, financieel, sociaal...) van het project
 • De opschaalbaarheid van het idee
 • Het innoverend vermogen van het bedrijf of de bedrijfsleiding die het idee heeft ingediend

De beraadslaging van de jury vindt plaats achter gesloten deuren. Enkel de geldende uitslag wordt gecommuniceerd naar de deelnemers.